استودیو خلاقیت الماس نگار

استودیو خلاقیت الماس نگار در سال ۱۳۸۹ با هدف به کار گیری خلاقیت در تمامی جوانب طراحی دیجیتالی قدم به عرصه  نهاد.
این مجموعه در قدم اول اقدام به شناسایی نیازهای اساسی مشتریان عزیز نموده. صاحبان کسب و کار با
ورود به به عصر فن آوری اطلاعات و قدرت نمایی رسانه های دیجیتال بر آن شدند تا جای خود را
در این عرصه باز نمایند.اما سوال اصلی آن است که آیا شرکت های طراحی آمادگی و دانش
لازم برای خدمت رسانی به خیل عظیمی از مشتریان خود را دارند؟

امروزه نمی توانیم منکر تاثیر عمیق و گسترده دنیای دیجیتالی در اذهان اقشار مختلف جامعه شویم. گروه های مختلف سنی با هر سلیقه و مذهب و قومیت در شبکه های مختلف اجتماعی و دیگر رسانه ها برای برطرف کردن نیازهای خود گرد یگدیگر آمده اند .از همین رو اکنون پیدا کردن بازار هدف برای صاحبان مشاغل بسیار ساده تر از قبل شده است  اما هرگز این مهم نباید فراموش شود که این نوع رسانه ها همانند دیگر رسانه ها از ویژگیهای خاص خود برخوردار است.

الماس نگار در تلاش است با فراهم آوردن تمام امکانات لازم جهت برآورده کردن تمام نیازهای در تمامی مراحل  از شروع تا پایان خدمات سرسختانه خدمت کند.

گذاشتن نظر